Rozebrání střechy

Popis zakázky:

Kompletní rozebrání střechy včetně krytiny a prohnilých krovů a trámů až na ocelové vazníky.